Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại – 78

14:00 ngày 27/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dươngThông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 78

Về việc rút tiền từ ngân hàng tại khu vực bị thiệt hại

Những người bị thiệt hại vẫn có thể rút tiền khi mang theo chứng minh thư của người gửi tiền dù mất sổ tiết kiệm, con dấu, thẻ tài khoản v.v… nếu vẫn còn tiền trong tài khoản. Trong phạm vị số dư, bạn có thể rút tiền một trăm nghìn yên Nhật (10 vạn yên) từ một tài khoản trong một ngày (Ngân hàng Bưu Điện Nhật Bản (Yuucho) và Bưu điện thì cho đến 20 vạn yên Nhật).

Thủ tục chi tiết, xin vui lòng liện hệ với các ngân hang.
 
●Khu vực Tohoku
Ngần hang Aomori・Ngân hang Michinoku (tỉnh Aomori), Ngần hang Toho (tỉnh Fukushima) v.v…
●Khu vực Bắc Kanto
Ngân hàng Tsukuba・Ngần hang Joyo (tỉnh Ibaraki) v.v…
●Ngần hàng khác
Ngân hang Mitsui-Sumitomo, Ngân hàng UFJ Mitsubishi-Tokyo, Ngân hàng Mizuho, Ngân hàng Risona, Ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Yuucho) v.v…

 Hơn nữa, nếu bạn có tài khoản tại ngân hàng Toho (trụ sở chính ở TP Fukushima) thì có thể rút tiền từ ngân hàng khác mà trụ sở chính ở ngoài tỉnh Fukushima;
Ngân hang Hachi-ju-ni (tỉnh Nagano), Ngân hang Joyo (tỉnh Ibaraki), Ngân hang Gunma (tỉnh Gunma), Ngân hang thứ tư (tỉnh Niigata), Ngân hang Hokuetsu (tỉnh Niigata), Ngân hang Yamagata (tỉnh Yamagata), Ngân hang Musashino (tỉnh Saitama), Ngân hang Ashikaga (tỉnh Tochigi).

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp


Back to Home | Back to Tiếng Việt.