Tungkol sa withdrawal o paglalabas ng pera sa bangko sa lugar na nagkaroon ng kalamidad – 78

 Ika-27 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.78

Tungkol sa withdrawal o paglalabas ng pera sa bangko sa lugar na nagkaroon ng kalamidad.

Kung may deposito kayo sa bangko at nawalan ng libreta (passbook), panatak (seal) o cash card, puwede kayong kumuha ng pera basta may dala kayong mga dokumentong nagpapatunay ng inyong pagkakakilanlan.
Makapag-withdraw ng pera sa halagang hanggang 100,000 yen sa isang account isang beses sa isang araw basta hindi hihigit sa halagang nasa inyong deposito. (Mailalabas hanggang 200,000 sa Yucho Bank o Post Opis).

Tungkol sa detalye, pakitanong na lang ang mga sumusunod:
● Tohoku Area:
Aomori Bank, Michinoku Bank (Aomori Prefecture); Tohoku Bank, Iwate Bank (Iwate Prefecture);
Shichijushichi Bank (Miyagi Prefecture); Toho Bank (Fukushima Prefecture), at iba pa.
●North Kanto Area:
Tsukuba Bank, Joyo Bank (Ibaraki Prefecture) at iba pa
●At iba pa
Mitsui-Sumitomo Bank, Mitsubishi-Tokyo-UFJ Bank, Mizuho Bank, Risona Bank, Yucho Bank,
at iba pa

Kung may deposito kayo sa Toho Bank (nasa Fukushima City ang head office), puwede ring ilabas ang pera sa mga sumusunod (mga bangkong nasa labas ng Fukushima ang head office):
Hachijuni Bank (Nagano Prefecture), Joyo Bank (Ibaraki Prefecture), Gunma Bank (Gunma Prefecture), Daishi Bank (Niigata Prefecture), Hokuetsu Bank (Niigata Prefecture), Yamagata Bank (Yamagata Prefecture), Musashino Bank (Saitama Prefecture), Ashikaga Bank (Tochigi Prefecture)

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake at Pacific Ocean.
E-mail: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.