การถอนเงินจากธนาคารในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ – 78

วันที่ 27 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 78

การถอนเงินจากธนาคารในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

ผู้ประสบภัยพิบัติซึ่งสมุดบัญชี ตราประทับ หรือ บัตรเอทีเอ็มที่มีเงินฝากกับธนาคารได้สูญหายไป หากมีเอกสารที่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้มีเงินฝากกับทางธนาคารก็สามารถเบิกถอนได้ โดยสามารถถอนได้วงเงินสูงสุดวันละหนึ่งแสนเยนต่อหนึ่งบัญชี (สำหรับธนาคารยูโจะゆうちょ銀行(ぎんこう)และที่ทำการไปรษณีย์(郵便局(ゆうびんきょく))สามารถถอนได้ถึงสองแสนเยน)

รายละเอียดในการดำเนินการกรุณาสอบถามได้ที่ธนาคารแต่ละแห่ง

● เขตโทโฮคุ
青森(あおもり)銀行(ぎんこう) / ธนาคารอาโอโมริ・みちのく銀行(ぎんこう) / ธนาคารมิจิโนคุ (จังหวัดอาโอโมริ), ,東北(とうほく)銀行(ぎんこう) / ธนาคารโทโฮคุ・岩手(いわて)銀行(ぎんこう) / ธนาคารอิวาเตะ (จังหวัดอิวาเตะ), 七十七(しちじゅうしち)銀行(ぎんこう) / ธนาคารชิจิจูชิจิ (จังหวัดมิยางิ), 東邦(とうほう)銀行(ぎんこう) / ธนาคารโทโฮ (จังหวัดฟุคุชิมา)
●เขตคันโตเหนือ
筑波(つくば)銀行(ぎんこう) / ธนาคารสึคุบะ・常陽(じょうよう)銀行(ぎんこう) / ธนาคารโจโย (จังหวัดอิบารากิ)
●อื่นๆ
三井(みつい)住友(すみとも)銀行(ぎんこう) / ธนาคารมิตซุยซูมิโทโมะ, 三菱(みつびし)東京(とうきょう)UFJ銀行(ぎんこう) / ธนาคารมิตซึบิชิโตเกียว UFJ , みずほ銀行(ぎんこう) / ธนาคารมิสุโฮะ, りそな銀行(ぎんこう) / ธนาคารริโซนา, ゆうちょ銀行(ぎんこう) / ธนาคารยูโจะ
 นอกจากนั้นธนาคารโทโฮ (東邦(とうほう)銀行(ぎんこう)) สาขาใหญ่เมืองฟุคุชิมา (本店(ほんてん)福島市(ふくしまし)) สามารถถอนเงินแบบเดียวกันนี้ได้ที่ธนาคารตามรายชื่อข้างล่าง ซึ่งมีสาขาใหญ่อยู่นอกเขตจังหวัดฟุคุชิมา
八十二(はちじゅうに)銀行(ぎんこう) / ธนาคารฮาจิจูนิ (จังหวัดนางาโนะ), 常陽(じょうよう)銀行(ぎんこう) / ธนาคารโจโย (จังหวัดอิบารากิ) , 群馬(ぐんま)銀行(ぎんこう) / ธนาคารกุมมะ (จังหวัดกุมมะ) , 第四(だいし)銀行(ぎんこう) / ธนาคารไดชิ (จังหวัดนีงาตะ) ,
北越(ほくえつ)銀行(ぎんこう) / ธนาคารโฮคุเอะสึ (จังหวัดนีงาตะ) , 山形(やまがた)銀行(ぎんこう) / ธนาคารยามางาตะ (จังหวัดยามางาตะ) , 武蔵野(むさしの)銀行(ぎんこう) / ธนาคารมุซาชิโนะ (จังหวัดไซทามะ) , 足利(あしかが)銀行(ぎんこう) / ธนาคารอาชิคางะ (จังหวัดโทจิงิ)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.