การเปิดบริการการเดินรถไฟภูมิภาคโทโฮคุ : ณ วันที่ 26 มีนาคม – 79

วันที่ 27 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 79

การเปิดบริการการเดินรถไฟภูมิภาคโทโฮคุ : ณ วันที่ 26 มีนาคม

<รถไฟชินคันเซ็น>
【รถไฟชินคันเซ็นสายโทโฮคุ】 ระหว่าง新青森(しんあおもり/ชินอาโอโมริ)~盛岡(もりおか/โมริโอกะ)เดินรถไปกลับ 10 เที่ยว
【รถไฟชินคันเซ็นสายอาคิตะ】ระหว่าง秋田(あきた / อาคิตะ)~盛岡(もりおか/ โมริโอกะ)เดินรถไปกลับ 5 เที่ยว
【รถไฟชินคันเซ็นสายยามางาตะ】福島(ふくしま / ฟุคุชิมา)~新庄(しんじょう / ชินโจ), คาดว่าจะสามารถเปิดบริการเดินรถได้ภายในต้นเดือนเมษายน
<รถไฟสายธรรมดา> กำหนดการเปิดบริการเดินรถอีกครั้ง
【สายหลักโทโฮคุฮงเซ็น】郡山(こおりやま/โคริยามะ)~本宮(もとみや/โมโตมิยา)(วันที่ 29 มีนาคม)、
本宮(もとみや/โมโตมิยา)~福島(ふくしま/ ฟุคุชิมา)(ต้นเดือนเมษายน)
仙台(せんだい/เซนได)~岩切(いわきり/อิวาคิริ)(วันที่ 31 มีนาคม)、
岩沼(いわぬま/อิวานูมะ)~仙台(せんだい/เซนได)・岩切(いわきり/อิวาคิริ)~利府(りふ/ริฟุ)(ต้นเมษายน)
安積永盛(あさかながもり/อาซาคะนางาโมริ)~郡山(こおりやま/โคริยามะ)(ต้นเดือนเมษายน)
【สายบังเอสึโทเซ็น】郡山(こおりやま/โคริยามะ)~船引(ふねひき/ฟูเนฮิคิ )(ภายในเดือนมีนาคม)
【สายเซนซังเซ็น】仙台(せんだい/เซนได)~愛子(あやし/อายาชิ)・山寺(やまでら/ยามาเดระ)~山形(やまがた/ยามางาตะ)(ต้นเดือนเมษายน)
【สายเซนเซกิเซ็น】あおば通(あおばどおり/อาโอบะโดริ)~小鶴新田(こづるしんでん/โคสึรุชินเดน)(วันที่ 28 มีนาคม)
【สายคามาอิชิเซ็น】花巻(はなまき/ฮานามาคิ)~遠野(とおの/โทโนะ)(คืนวันที่ 28 มีนาคม)
【สายโออุฮงเซ็น】新庄(しんじょう/ชินโจ)~院内(いんない/อินไน)(วันที่ 27 มีนาคม), 福島(ふくしま/ฟุคุชิมา)~米沢(よねざわ/โยเนซาวะ)(ต้นเดือนเมษายน)
【สายริคูโทเซ็น】小牛田(こごた/โคโงตะ)~新庄(しんじょう/ชินโจ)(ต้นเดือนเมษายน)
【สายริคูไซเซ็น】新庄(しんじょう/ชินโจ)~余目(あまるめ/อามารูเมะ)(ต้นเดือนเมษายน)
【สายอาเทราซาวะเซ็น】北山形(きたやまがた/คิตะยามางาตะ)~左沢(あてらざわ/อาเทราซาวะ)(วันที่ 28 มีนาคม)
【สายทาดามิเซ็น】会津若松(あいづわかまつ/ไอสึวาคามาสึ)~会津坂下(あいづばんげ/ไอสึบังเงะ) (วันที่ 30 มีนาคม)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.