Kalagayan ng muling pagbibigay serbisyo ng tren sa Tohoku Area (As of March 26) – 79

Ika-27 ng Marso 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.79

Kalagayan ng muling pagbibigay serbisyo ng tren sa Tohoku Area (As of March 26)

<Shinkansen>
【Tohoku Shinkansen】May 10 round trip sa pagitan ng Shin Aomori at Morioka.
【Akita Shinkansen】May 5 roung trip sa pagitan ng Akita at Morioka.
【Yamagat Shinkansen】May planong magsimula muli ng serbisyo sa pagitan ng Fukushima at Shinjyo sa simula ng Abril

<Lokal na tren> Narito ang mga plano ng muling pagbibigay ng serbisyo
【Tohoku Honsen(main line)】Koriyama〜Motomiya(Ika-29 ng Marso),Motomiya〜Fumushima(Simula ng Abril)
        Sendai〜Iwakiri(Ika-31 ng Marso)
Iwanuma〜Sendai・Iwakiri〜Rifu(Simula ng Abril)
        Asakanagamori〜Koriyama(Simula ng Abril)
【Banetsuto Line】Koriyama〜Munehiki(Bago matapos ang Marso )
【Senzan Line】Sendai〜Ayashi・Yamadera〜Yamagata(Simula ng Abril)
【Senseki Line】Aobadori〜Kozurushinden(Ika-28 ng Marso)
【Kamaishi Line】Hanamaki〜Tono(Ika-28 ng Marso ng gabi )
【Oou Mainline】Shinjyo〜Innai(Ika-27 ng Marso)、Fukushima〜Yonezawa(Simula ng Abril)
【Rikuutou Line】Kogota〜Shinjyo(Simula ng Abril))
【Rikuusai Line】Shinjyo〜Amarume(Simula ng Abril)
【Aratezawa Line】Kita Yamagata〜Aratezawa(Ika-28 ng Marso)
【Tadami Line】Aizuwakamatsu〜Aizubange(Ika-30 ng Marso)

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.