Về việc hỗ trợ về nước – 80

14:00 ngày 27/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 80

Về việc hỗ trợ về nước

Văn phòng Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM) tại Nhật Bản đang thực hiện hỗ trợ về nước dành cho những người nước ngoài sống ở Nhật mà bị thiệt hại và muốn về nước.

●Nội dung hỗ trợ
・Chịu chi phí đi lại từ nơi lánh nạn hiện nay đến nơi xuất cảnh hợp lý nhất.
・Liên hệ và phối hợp với Đại cứ quán, Lãnh sự quán và Cục quản lý nhập cảnh để chuẩn bị về nước.
・Chuẩn bị và chịu chi phí vé máy bay về nước (Rẻ nhất và đường bay ngắn nhất)
・Tư vấn về nước
v.v…

●Những người đối tượng
Khi đăng ký việc hỗ trợ về nước, bạn cần làm đầy các điều kiện dưới đây;
1):Những người nước ngoài sống ở nơi bị thiệt hại dưới đây cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2011 và bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất, sóng thần và sự cố nhà máy phát điện nguyên tử.
※Tỉnh Aomori, tỉnh Iwate, tỉnh Yamagata, tỉnh Miyagi, tỉnh Fukushima, tỉnh Tochigi, tỉnh Ibaraki và tỉnh Chiba
※Nhưng những người sống ở tỉnh Aomori, tỉnh Yamagata, tỉnh Tochigi và tỉnh Chiba thì sẽ xem xét nội dung dăng ký từng người một.
2)Những người nằm phải ở hoàn cảnh khắc nghiệt và có lý do nhân đạo về nước ngay.
3)Những người được Đại sứ quán, Lãnh sự quán và các tổ chức hỗ trợ khác (chính phủ địa phương hoặc NGO v.v…) công nhận rằng cần việc hỗ trợ về nước của IOM.
4)Những ngừoi tự quyết định về nước (trừ những người bị lệnh bắt buộc rời khỏi)
5)Những người không có cơ sở tài chính hoặc sự hỗ trợ khác để về nước.
6)Có sức khỏe tốt để về nước.

●Cách đăng ký
・Xin hãy trao đổi ý kiến với Đại sứ quán, Lãnh sự quán và các tổ chức hỗ trợ khác (NGO v.v…) và đề xuất đơn xin.
・Nhận được đơn xin của bạn, Đại sứ quán ,Lãnh sự quán và các tổ chức hỗ trợ khác sẽ đề xuất đơn xin đó đối với văn phòng Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM) tại Nhật Bản.

●Trang web của Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM)
Giới thiệu về IMO và đơn xin ở đây  http://www.iomjapan.org/act/act_057.cfm
(Tiếng Nhật, tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh)
 
●Liên hẹ
Văn phòng Tổ Chức Di Dân Quốc Tế (IOM) tại Nhật Bản  
Mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6, từ 11:00 sáng đến 16;00 chiều.
 (Thường trú: Tiếng Nhật, tiếng Anh)
Điện thoại:080-3468-1687 E-mail:nhashimoto@iom.int
(Thường trú: Tiếng Tagalog, tiếng Thái, Không thường xuyên; Tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Bồ đào nha)
Điện thoại:03-3595-0106, 03-3595-2487 E-mail:iomtokyo-earthquake@iom.int

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.