Thông tin về tình trặng bắt đầu trở lại của đường sắt tại khu vực Tohoku; Căn cứ vào ngày 26 tháng 3 – 79

14:00 ngày 27/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 79

Thông tin về tình trặng bắt đầu trở lại của đường sắt tại khu vực Tohoku; Căn cứ vào ngày 26 tháng 3

<Tàu siêu tốc>
【Tàu siêu tốc Tohoku】Chạy 10 lần khứ hồi giữa Shinaomori và Morioka trong một ngày.
【Tàu siêu tốc Akita】Chạy 5 lần khứ hồi giữa Akita và Morioka trong một ngày.
【Tàu siêu tốc Yamagata】Giữa Fukushimma và Shinjo bắt đầu chạy lại từ đầu tháng 4.

<Tàu điện thường> Dự định bắt đầu trở lại
【Tuyến chính Tohoku】
Koriyama~Motomiya(Ngày 29 tháng 3), Motomiya~Fukushima(Đầu tháng 4)
Sendai~Iwakiri(Ngày 31 tháng 3),
Iwanuma~Sendai・Iwakiri~Rifu(Đầu tháng 4)
Asakanagamori~Koriyama(Đầu tháng 4)
【Tuyến Banetsuto】Koriyama~Funehiki (Trong vòng tháng3)
【Tuyến Senzan】Sendai~Ayashi・Yamadera~Yamagata(Đầu tháng 4)
【Tuyến Senseki】Aoba-Tori~Koduru-Shinden(Ngày 28 tháng 3)
【Tuyến Kamaishi】Hanamaki~Tono(Buổi tối ngày 28 tháng3)
【Tuyến chính Ou】Shinjo~Innai(Ngày 27 tháng 2), Fukushima~Yonezawa(Đầu tháng 4)
【Tuyến Đông Rikuu】Kogota~Shinjo(Đầu tháng 4)
【Tuyến Tây Rikuu】Shinjo~Amarume(Đầu tháng 4)
【Tuyến Aterazawa】Kita-Yamagata~Aterazawa(Ngày28 tháng 3)
【Tuyến Tadami】Aizu-Wakamatsu~Aizu-Bange(Ngày 20 tháng 3)

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ về động đất ở ngoài khơi Thái Bình Dương thuộc vùng Đông Bắc Nhật Bản
E mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.