Maaring kumuha ng tunay na impormasyon – 13

Marso 12, 2011 24:00
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean

(Maaring kumuha ng tunay na impormasyon.)

Maaring kumuha ng opisyal na impormasyon mula sa pamahalaan, prefecture o local government.
Minsan may impormasyon o tsismis na mali. Kaya alamin muna natin ang totoong pangyayari bago tayo mag-alala.

【Impormasyon sa pagkontak】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean 
  e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.