Pakiusap, alagaan mo ang iyong kalusungan – 14

Marso 12, 2011 24:00

(Pakiusap, alagaan mo ang iyong kalusungan)

Uminom ka ng sapat na tubig. Mahalaga rin ang ehersisyo at ang pagtulog ng tama.
Noong nangyari ang kalamidad, maraming tao ang hindi nakatulog at nakakaing mabuti.
Palaging isaisip na mamuhay ng malusog.

【Impormasyon sa pagkontak】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
  e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.