Ukol sa Trasportasyon – 15

Marso 12, 2011 24:00

(Ukol sa Trasportasyon)

Sira ang mga kalsada at riles ng tren ngayon. Maaari lamang na huwag munang maglakbay at manatili sa evacuation center.
Kasalukuyang ginagawa ang mga kalsada at riles ng tren kaya’t huwag mag-alala.
Kapag nanumbalik na ang mga kalsada at riles ng tren, ipaaalam namin sa inyo.

【Impormasyon sa pagkontak】
 The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific ocean
  e-mail:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.