Ukol sa pag-uwi – 80

Ika-27 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad

Ukol sa pag-uwi

Ang Japan Office ng International Organization for Migrants (IOM) ay sumusuporta sa mga dayuhan na nais umuwi sa kanilang bansa dahil sa pagkapinsala ng nakaraang lindol.
http://www.iomjapan.org/act/act_061.cfm

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.