เรื่องเงินทุนการศึกษาขององค์การสนับสนุนนักศึกษาอาชินางะ(あしなが育英会(いくえいかい)) – 83

วันที่ 28 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 83

เรื่องเงินทุนการศึกษาขององค์การสนับสนุนนักศึกษาอาชินางะ(あしなが育英会(いくえいかい))

องค์การสนับสนุนนักศึกษาอาชินางะจะให้เงินทุนการศึกษาชั่วคราวพิเศษสำหรับนักเรียนผู้ประสบภัย
◇ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
   เป็นบุตรของพ่อแม่ที่เสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียวเหนือของญี่ปุ่นและสึนามิ หรือพ่อแม่ประสบภัยสาหัสร้ายแรงจนพิการ
   เป็นนักเรียนหรือนักศึกษากำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัย โรงเรียนวิชาชีพ โรงเรียนทุกประเภท บัณฑิตวิทยาลัย หรือผู้กำลังจะเข้าศึกษาต่อตั้งแต่เดือนเมษายน
◇ จำนวนเงินทุนชั่วคราว
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย:300,000 เยน
มหาวิทยาลัย โรงเรียนวิชาชีพ โรงเรียนทุกประเภท บัณฑิตวิทยาลัย:400,000 เยน
นอกจากนี้ “เงินทุนการศึกษาองค์การสนับสนุนนักศึกษาอาชินางะ” (ใช้ทุนคืน) ยังรับสมัครแม้จะเลยกำหนดวันรับสมัครแล้วก็ตาม
◇ เงินเดือนของทุนการศึกษา
   โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย:สถาบันรัฐ 25,000 เยน, เอกชน 30,000 เยน
   มหาวิทยาลัย:40,000 เยน
โรงเรียนสายอาชีพ โรงเรียนทุกประเภท:40,000 เยน
บัณฑิตวิทยาลัย:80,000 เยน
◇ การใช้ทุนการศึกษาคืน
   จบการศึกษาแล้วครึ่งปีเป็นต้นไป เป็นระยะเวลาภายใน 20 ปี
ติดต่อสอบถามได้ที่:องค์การสนับสนุนนักศึกษาอาชินางะ 0120-77-8565 (ไม่เสียค่าโทรศัพท์) [ภาษาญี่ปุ่น・ภาษาอังกฤษ]

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.