Chế độ hỗ trợ tiền sinh hoạt – 81

14:00 ngày 28 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
 Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 81

Chế độ hỗ trợ tiền sinh hoạt

Hiện nay, chính phủ có những chế độ hỗ trợ tiền sinh hoạt cho những người bị hại trong thiên tai.
+ Tiền “cảm thông” hậu quả thiên tai
Đối tượng hỗ trợ là thân nhân những người bị mất trong thiên tai
+ Tiền hỗ trợ thiệt hại
Đối tượng hỗ trợ là những người chịu thiệt hại nặng trong thiên tai
+ Cho vay hỗ trợ cuộc sống
Đối tượng cho vay là chủ những gia đình có tài sản, nhà cửa chịu hư hại nhiều sau thiên tai
+ Hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho người bị hại
Đối tượng hỗ trợ là những người bị hại có nhà cửa bị phá hủy hoàn toàn hoặc hủy hoại một phần sau thiên tai

Để biết thông tin cụ thể, các bạn hãy liên hệ với nhóm tự trị ở khu vực mình sống

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.