Về việc nhập cư vào nhà xây tạm của chính phủ – 82

14:00 ngày 28 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
 Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 82

Về việc nhập cư vào nhà xây tạm của chính phủ

Các căn nhà xây tạm của chính phủ nhằm hỗ trợ cho người bị hại đợt thiên tai đã bắt đầu đón chào chủ mới. Đối tượng được hưởng nhà loại này là những người mất nhà hoặc mất toàn bộ tài sản dẫn đến không đủ tiền xây nhà mới mà phải ở nhà thuê sau đợt thiên tai. Để đăng kí những căn nhà này, các bạn hãy liên hệ với quản lý khu tị nạn hoặc đoàn thể tự trị gần nhất. Giấy tờ gồm có: (1) Đơn đăng kí (2) Giấy tờ chứng minh tùy thân (Giấy phép lái xe, Sổ bảo hiểm, vân vân) (3) Giấy chứng minh thiệt hại do thiên tai. Giấy chứng minh thiệt hại do thiên tai được cấp bởi đoàn thể tự trị sau khi họ khảo sát thực trạng và đánh giá mức độ thiệt hại đối với từng khu vực. Mức độ thiệt hại được chia làm 4 mức: Phá hủy hoàn toàn, Phá hủy hơn một nửa, Phá hủy một nửa và Phá hủy một phần. Tùy thuộc vào mức độ thiệt hại, số tiền hỗ trợ và số tiền miễn trừ thuế cũng sẽ khác nhau. Để biết thông tin chi tiêt, xin mời liên hệ với đoàn thể tự trị gần nhất.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.