Học bổng của Hội khuyến học tiếng Anh Ashinaga – 83

14:00 ngày 28/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 83

Học bổng của Hội khuyến học tiếng Anh Ashinaga

Hội khuyến học tiếng Anh Ashinaga hiện đang cấp học bổng đặc biệt cho các học sinh ở khu vực thiên tai.
◇Đối tượng cấp học bổng
   Học sinh, sinh viên đang học hoặc sắp học lên trung học, đại học, trường dạy nghề, các loại trường học khác, cao học có người thân thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong vụ động đất, sóng thần xảy ra ở vùng Đông Nhật Bản.
◇Giá trị học bổng
Học sinh trung học: 30 man
Sinh viên đại học, các trường dạy nghề, các loại trường khác, cao học: 40 man
Ngoài ra, tổ chức cũng nhận đơn xin học bổng dạng cho vay ngay cả khi đã hết hạn nộp đơn.
◇Giá trị hàng tháng của học bổng dạng cho vay
  Trung học: Trường quốc lập, thành phố lập: 2,5 man
 Trường dân lập: 3 man
Đại học: 4 man   
Trường dạy nghề, các loại trường khác: 4 man
Cao học: 8 man
◇Việc hoàn trả học bổng
Trong vòng 20 năm bắt đầu từ sau khi tốt nghiệp nửa năm.
Liên hệ: Hội khuyến học tiếng Anh Ashinaga, 0120-77-8565(Gọi miễn phí) [Hỗ trợ tiếng Anh, tiếng Nhật]

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.