Về việc gia hạn hoặc xin cấp lại bằng lái xe – 84

14:00 ngày 28/3/2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 84

Về việc gia hạn hoặc xin cấp lại bằng lái xe

Những người sống ở khu vực xảy ra thiên tai, nếu bằng lái xe hết hạn sau ngày 11 tháng 3 sẽ được kéo dài thời hạn hiệu lực đến ngày 31 tháng 8. Đề nghị hãy tiến hành thủ tục xin gia hạn trước ngày 31 tháng 8 năm 2011.
* Khu vực bị thiên tai: Tất cả các quận, huyện thuộc tỉnh Iwate, Miyagi, một số quận, huyện, xã thuộc các tỉnh Aomori, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Niigata, Nagano.
Những người bị mất bằng lái xe trong quá trình đi lánh nạn cần thực hiện thủ tục xin cấp lại. Tuy nhiên cũng có trường hợp không thể tiến hành thủ tục được.
Thông tin cụ thể, xin liên hệ trung tâm cấp bằng lái xe ở nơi gần nhất.

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.