กรุณาคำนึงถึงผู้ที่มีอาการแพ้ต่างๆ – 85

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 85

กรุณาคำนึงถึงผู้ที่มีอาการแพ้ต่างๆ

ผู้ที่มีอาการแพ้อันเนื่องมาจากอาหารเช่น ข้าวสาลี ไข่ไก่ ฯลฯ ทำให้เมื่อรับประทานเข้าไปแล้วนอกจากจะมีอาการท้องเสียหรืออาเจียน ยังอาจมีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
กรณีที่รับประทานอาหารบางอย่างไม่ได้ เนื่องจากศาสนาที่ตนนับถืออยู่ (ตัวอย่างเช่น เนื้อหมู เนื้อวัว)
การรับประทานอาหารที่ไม่เคยรับประทานมาก่อน กรุณาตรวจสอบส่วนผสมของอาหารนั้นด้วย
สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหาร กรุณาปรึกษาหรือแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในสถานที่หลบภัยของท่านด้วย
นอกจากนั้นผู้ที่เป็นโรคหืดหอบควรสวมหน้ากากอนามัย และถ้าเป็นไปได้ควรพักอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีฝุ่น

จากเหตุผลในเรื่องอาการแพ้และศาสนา ทำให้อาจมีบางท่านไม่สามารถรับประทานอาหารบางอย่างได้ เราคิดว่าปริมาณของอาหารในตอนนี้ยังไม่เพียงพอ เพราะว่ามีผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก ดังนั้นกรุณาดูแลเป็นห่วงเป็นใยซึ่งกันและกันด้วย

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.