เริ่มมีการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น – 86

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 86

เริ่มมีการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น

ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศญี่ปุ่นกำลังช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
องค์กรเอ็นจีโอไอเด็นฉะในเขตซูซูกะจังหวัดมิเอะได้รับสิ่งของบริจาคจำนวนมากจากชาวต่างชาติเชื้อสายละตินอเมริกา
“นิปปะคุโคริวโทโมโนะไค” กลุ่มพลเมืองในจังหวัดโทยามะได้รับของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำ อาหาร ผ้าอ้อมเด็ก เป็นจำนวนหนึ่งคันรถบรรทุกจากชาวอเมริกาใต้ ชาวปากีสถานที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเดียวกันได้มอบข้าวแกงกระหรี่สำหรับหนึ่งพันคนให้กับสถานที่หลบภัยในเขตเซนได
ชาวบราซิลในเมืองโออิซูมิ จังหวัดกุมมะได้มอบของบริจาคเป็นจำนวนถึง 350 กิโลกรัม
องค์กรเอ็นจีโอบราซิลโทโมโนะไคในจังหวัดกิฟุได้เริ่มการรับบริจาคสิ่งของแล้ว
ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่นทั่วประเทศได้ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติ

มีชาวต่างชาติจำนวนมากอาศัยอยู่ในสังคมญี่ปุ่น
ทุกคนมาช่วยกันฟื้นฟูแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิมกันเถอะ!

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.