การปรึกษาเรื่องการจัดหางาน – 87

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 87

การปรึกษาเรื่องการจัดหางาน

ขอให้ผู้ที่ว่างงานและผู้ที่กำลังหางานไปที่ศูนย์แนะแนวอาชีพของรัฐ(ฮัลโหลเวิร์ค)
ที่โตเกียว โอซากา นาโงยา สามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการจ้างงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ “ศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติ” ผู้ที่จำเป็นต้องใช้ล่ามที่ศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติกรุณาสอบถามทางโทรศัพท์ไปยังศูนย์ก่อนเยือนศูนย์

【สอบถามเพิ่มเติม】
ศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติโตเกียว
โทรศัพท์:03-3588-8639
URL: http://www.tfemploy.go.jp/
ภาษาที่รับรองได้:ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน

ศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาติโอซากา
โทรศัพท์:06-6344-1135
URL: http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/
ภาษาที่รองรับได้:ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน โปรตุเกส สเปน

ศูนย์บริการจัดหางานสำหรับชาวต่างชาตินาโงยา
โทรศัพท์: 052-264-1901
URL: http://www2.aichi-rodo.go.jp/gaikokujin/
ภาษาที่รองรับได้:ญี่ปุ่น อังกฤษ จีน โปรตุเกส สเปน

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.