การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า – 88

วันที่ 29 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 88

การปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวีซ่า

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวีซ่าทั่วไป สามารถติดต่อปรึกษาได้ทางโทรศัพท์กับศูนย์ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้พำนักชาวต่างชาติที่กองตรวจคนเข้าเมือง หากต้องการปรึกษาเรื่องเฉพาะทาง เช่น การให้ตัวแทนจัดทำเอกสารคร้อง สามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่รับรองสิทธิและนิติกรรม(เกียวเซโชะฉิ 行政(ぎょうせい)書士(しょし))ได้
เจ้าหน้าที่รับรองสิทธิและนิติกรรม(เกียวเซโชะฉิ 行政(ぎょうせい)書士(しょし)) หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญการจัดการงานด้านกฎหมาย เช่น หนังสือคำร้องขอวีซ่า สำหรับยื่นต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในทุกจังหวัดในญี่ปุ่นจะมีสมาคมเจ้าหน้าที่รับรองสิทธิและนิติกรรม ท่านสามารถสืบค้นเพื่อหาเจ้าหน้าที่รับรองสิทธิและนิติกรรม ซึ่งขึ้นทะเบียนไว้กับสมาคมได้ โดยมากในการปรึกษาครั้งแรกจะไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ตามองค์กรวิเทศสัมพันธ์ทั่วประเทศก็มีบริการที่สามารถขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่รับรองสิทธิและนิติกรรมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ศูนย์ข้อมูลทั่วไปสำหรับผู้พำนักชาวต่างชาติ
ภาษาที่รองรับได้: ภาษาญี่ปุ่น อังกฤษ เกาหลี จีน และสเปน
0570-013904
(8:30-17:15)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.