Tungkol sa pag-extend at pag-papareissue ng lisensya sa pagmamaneho (driver’s license) – 84

Ika-28 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 84

Tungkol sa pag-extend at pag-papareissue ng lisensya sa pagmamaneho (driver’s license)

Mae-extend ang lisensya hanggang August 31 ng mga taong nakatira sa mga napinsalang lugar(*) at may lisensya sa pagmamaneho (driver’s license) na mawawalang bisa pagkatapos ng March 11. Tandaan na kailangang tapusin ang pagpapa-renew ng nasabing lisensya bago mag-August 31, 2011.
* Napinsalang lugar: Lahat ng mga lungsod, bayan at nayon sa Iwate at Miyagi,
Isang bahagi ng mga lungsod, bayan at nayon sa Aomori, Fukushima, Ibaraki, Chiba, Niigata at Nagano.

Para sa mga taong napinsala at nawala ang lisensya sa pagmamaneho, kailangang mag-apply para ma-reissue ito. Ngunit mayroon ding mga pagkakataong hindi maaaring mag-apply. Para sa mga detalye, magtanong lamang sa driver’s licensing center na malapit sa inyo.

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.