Nagsimula na ang pagtulong ng mga dayuhan na nakatira sa Japan para sa mga nasalanta – 86

Ika-29 ng Marso, 2011 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.86

Nagsimula na ang pagtulong ng mga dayuhan na nakatira sa Japan para sa mga nasalanta

Sumusuporta din sa mga nasalanta ang mga dayuhan na nakatira sa iba’t ibang bahagi ng Japan.
Sa isang non-profit organization o NPO sa Suzuka City ng Mie prefecture na tinatawag na “AIDENSHA” ay maraming relief goods na dumarating galing sa mga dayuhang taga Central at South America.
Sa isang civilian grupo sa Toyama prefecture na tinatawag na “NIPPAKU KORYU TOMONOKAI” naman ay pinadala ng mga taga Central at South America ang mga pagkain, tubig at gamit tulad ng pampers na kasing dami ng isang truck. Ang mga taga Pakistan na nakatira sa nasabing prefecture naman ay nagluluto at nagbibigay ng curry rice na para sa isang libong tao sa evacuation center sa Sendai City.
Sa Oizumi-machi ng Gunma prefecture naman ay nangolekta na ng mga 350 kilos na relief goods ang mga taga Brazil. Nagsimula na ring mangolekta ng mga relief goods ang isang NPO na tinatawag na “BRAZIL TOMONOKAI” sa Gifu prefecture.
Tumutulong at nag-chcheer naman sa mga nasalanta ang mga dayuhan na nakatira sa iba’t ibang bahagi ng Japan.
Maraming dayuhan ang nakatira sa komunidad ng Japan.
Magtulungan tayong lahat para sa muling pagsulong ng lugar na nasalanta!

【Para sa karagdagan impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
 email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.