Pagsangguni tungkol sa trabaho – 87

Ika-29 ng Marso 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 87

Pagsangguni tungkol sa trabaho

Kung wala kayong trabaho o naghahanap ng trabaho, pumunta kayo sa “Hello Work”.
Sa Tokyo, Osaka at Nagoya, puwede ring kumunsulta nang libre sa Employment Service Center for Foreigners. Kung kailangan ninyo ang tulong ng tagapagsalin (interpreter) sa Sentro, tumawag muna kayo sa kanilang opisina bago dumalaw.

【Tanungan】
“Tokyo Foreigners Employment Service Center”
Tel.:03-3588-8639
URL: http://www.tfemploy.go.jp/
Salitang magagamit: Japanese, English, Chinese 

“Osaka Foreigners Employment Service Center” Tel.:06-6344-1135
URL: http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/
Salitang magagamit: Japanese, English, Chinese, Portuguese, Spanish 

“Nagoya Foreigners Employment Service Center”
Tel.: 052-264-1901
URL: http://www2.aichi-rodo.go.jp/gaikokujin/
Salitang magagamit: Japanese, English, Chinese, Portuguese, Spanish

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.