Những hoạt động hỗ trợ vùng bị hại của cộng đồng người nước ngoài tại Nhật đã bắt đầu – 86

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
 Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 86

Những hoạt động hỗ trợ vùng bị hại của cộng đồng người nước ngoài tại Nhật đã bắt đầu

Cộng đồng người nước ngoài sinh sống trên mọi vùng lãnh thổ Nhật Bản đang tích cực tiến hành những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ cho khu vực bị hại.
Tại tổ chức NPO Aidensha thuộc tỉnh Mie, quận Suzuka, rất nhiều món đồ hỗ trợ từ cộng đồng người nước ngoài gốc Trung Nam Mỹ đã được tập hợp để chuyển đến tận tay những người bị hại.
Tại hội giao lưu hữu nghị Nippaku, tỉnh Toyama, một xe tải chứa đồ viện trợ gồm nước, thực phẩm và những vật dụng hàng ngày như tã lót trẻ em bằng giấy từ những người Nam Mỹ đã được chuyển đến. Cùng tại tỉnh đó, những người Pakistan nhận nhiệm vụ cung ứng 1000 suất cơm cà ri cho người dân sống trong khu tị nạn.
Tại tỉnh Gunma, Ooizumi-machi, những người Brazil đã tập hợp được 350 kg hàng hóa viện trợ.
Tại tổ chức NPO “Hội hữu nghị Brazil”, tỉnh Gifu, hoạt động thu thập đồ viện trợ cũng bắt đầu.
Người nước ngoài trên mọi miền đất Nhật đang tích cực từng ngày với những hoạt động viện trợ vùng bị hại.

Có rất nhiều người nước ngoài đang sinh sống trong xã hội Nhật.
Tất cả mọi người hãy cùng nhau cố gắng vì sự khôi phục của nước Nhật trong tương lai!

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.