Trao đổi về tuyển dụng – 87

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 87

Trao đổi về tuyển dụng

Những người đang thất nghiệp, những người đang tìm việc hãy đến Hello Work.
Tại Tokyo, Osaka, Nagoya, có thể trao đổi miễn phí về việc làm tại các Trung tâm dịch vụ lao động dành cho người nước ngoài. Những người cần sử dụng phiên dịch khi hỏi đáp tại Trung tâm dịch vụ lao động dành cho người nước ngoài trước khi đến hãy gọi điện để xác nhận lại.

[Liên hệ]
Trung tâm dịch vụ lao động dành cho người nước ngoài tại Tokyo
Điện thoại: 03-3588-8639
URL: http://www.tfemploy.go.jp/
Ngôn ngữ sử dụng: Nhật, Anh, Trung Quốc.

Trung tâm dịch vụ lao động dành cho người nước ngoài tại Osaka
Điện thoại:06-6344-1135
URL: http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/
Ngôn ngữ sử dụng: Nhật, Anh, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

Trung tâm dịch vụ lao động dành cho người nước ngoài tại Nagoya
Điện thoại: 052-264-1901
URL: http://www2.aichi-rodo.go.jp/gaikokujin/
Ngôn ngữ sử dụng: Nhật, Anh, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha.

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.