Hỏi đáp thông tin về visa – 88

14:00 ngày 29 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
 Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 88


Hỏi đáp thông tin về visa

Thông tin chung về visa có thể gọi điện thoại trao đổi với Trung tâm thông tin tổng hợp về tình hình lưu trú dành cho người nước ngoài tại Cục quản lý nhập cảnh. Về việc làm hộ visa, các việc chuyên môn khác có thể trao đổi với luật sư chuyên về di cư (Gyoseisyoshi:immigration lawyer). Luật sư chuyên về di cư là chuyên gia về các vấn đề liên quan đến thủ tục xin phép tại các cơ quan hành chính ví dụ như visa. Tại các tỉnh, thành phố đều có Hiệp hội luật sư chuyên về di cư do đó có thể đến đó để tìm danh sách các luật sư đã đăng ký. Hầu hết các lần tư vấn đầu tiên đều là miễn phí. Ở các hội giao lưu với các nước cũng có thể trao đổi miễn phí với luật sư chuyên về di cư.

Trung tâm thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài.
Các ngôn ngữ sử dụng: tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Tây Ban Nha.
0570-013904
(8:30-17:15)

【Liên hệ】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.