การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ – 89

วันที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 14:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 89

การปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์

ท่านสามารถปรึกษาทนายความทางโทรศัพท์ได้ในเรื่องเกี่ยวกับสถานภาพการพำนัก งาน การกู้เงิน การผ่อนบ้าน การเช่าบ้านและอื่นๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแต่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ มีทนายความคอยบริการให้คำปรึกษาสองท่านด้วยสายโทรศัพท์สองสาย ถ้าโทร.ไม่ติดกรุณาติดต่อกลับมาใหม่อีกครั้ง

ระยะเวลา:วันธรรมดา ตั้งแต่วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2011-วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011
เวลาให้บริการ:ช่วงเช้า 10:00-12:00 (2 ชั่วโมง)
หมายเลขโทรศัพท์:03-3591-2291
ภาษาที่รองรับได้:ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาโปรตุเกส ภาษาตากาล็อก ภาษาสเปน ภาษาอินโดนีเซีย ภาษารูมาเนีย
ผู้ให้บริการ:สมาพันธ์ทนายความแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Federation of Bar Associations), สมาพันธ์ทนายความเขตคันโต (Kanto Federation of Bar Associations), สมาคมทนายความโตเกียว (Tokyo Bar Association), สมาคมทนายความโตเกียวไดอิจิ (Daiichi Tokyo Bar Association), สมาคมทนายความโตเกียวไดนิ (Daini Tokyo Bar Association)

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.