Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật sư – 89

14giờ, Ngày 30, Tháng 3, Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 89

Thông tin về dịch vụ tư vấn điện thoại với luật sư

Có dịch vụ tư vấn qua điện thoại với luật sư về các vấn để liên quan pháp luật, như tư cách cư trú, công việc, tiền công, tiền mua nhà trả góp, tiền thuê nhà, … vv. Dịch vụ này miễn phí, trừ tiền điện thoại. 2 người luật sư đang đáp ứng dịch vụ bẳng 2 tuyến điện thoại. Nếu tuyến điện thoại bận thì xin hãy gọi lại.

Cung cấp dịch vụ này từ : Các ngày từ thứ 2 – thứ 6, từ ngày 29 tháng 3 (thứ 3) đến ngày 27 thăng 5 (thứ 6) năm 2011
Thời gian làm việc: Từ 10 giờ đến 12 giờ ( 2 tiếng 1 ngày)
Điện thoại: 03-3591-2291
Có dịch vụ các ngôn ngữ : tiếng Nhật / Anh / Trung / Bò Đào Nha / Filipino / Tây Ban Nha / Inđônêxia / Romania
Cơ quan tổ chức dịch vụ: Hiệp hội luật sư Nhật Bản (Japan Federation of Bar Associations), Hiệp hội luật sư vừng Đông Nhật Bản ( Kanto Federation of Bar Associations), Hội luật sư Tokyo (Tokyo Bar Association), Hội luật sư Tokyo số 1 ( Đaiichi Tokyo Bar Association ), Hội luật sư Tokyo số 2 ( Đaini Tokyo Bar Association ).

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.