Hoạt động tình nguyện tại vùng bị nạn – 90

14giờ, Ngày 30, Tháng 3, Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 90

Hoạt động tình nguyện tại vùng bị nạn

Tổ chức phi chính phủ Peace boat ở quận Shinjuku, Tokyo đã bắt đầu tiến hành cử tình nguyện viên đến hoạt động ở vùng bị nạn. Nội dung công việc là nấu ăn, giúp đỡ ở nơi lánh nạn, dọn dẹp đất cát, các đống đổ nát. Điều kiện tham gia tình nguyện: 1) Có thể tham gia hoạt động tại vùng bị nạn trong thời gian ít nhất là 1 tuần 2) Nam nữ từ 20 tuổi trở lên 3) Có khả năng tham gia các buổi giới thiệu và hướng dẫn do Peace boat tiến hành trước khi đi tình nguyện. 4) Chi phí đi lại, ăn uống, quần áo, lều ngủ hoặc túi ngủ do các cá nhân tự chuẩn bị. Có thể tham gia bảo hiểm khi hoạt động tình nguyện tại Peace Boat(chi phí do cá nhân tự chịu). Khi tham gia hoạt động tình nguyện tại vùng bị nạn, cần thiết phải hiểu tiếng Nhật, có sức khỏe và phải hành động theo hướng dẫn của trưởng nhóm.

【Liên hệ】
Tổ chức phi chính phủ Peace boat
Điện thoại: 03-3363-7967
Email: kyuen@peaceboat.gr.jp
URL: http://www.peaceboat.org/info/news/2011/110321.html

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.