Telephone Konsultasyon sa Abogado – 89

Ika-30 ng Marso 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.89

Telephone Konsultasyon sa Abogado

Maari po kayong kumonsolta sa mga abugado sa telepono tungkol sa inyong Visa, trabaho, pasahod, sangla, upa at iba pa. Libre po ang konsultasyon, pero kayo po ang magbayad ng gastos sa telepono. Dalawang abogado ay nakahanda sa inyong tulong sa dalawang linya ng telepono, kaya kapag busy po ang linya, maari po kayong tumawag ulit.

Panahon: Mula ika-29 ng Marso (Martes) hanggang ika-27 ng Mayo (Biyernes),
weekdays (araw ng may pasok)
Oras: Mula 10:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali (dalawang oras)
Telepono: 03-3591-2291
Wika: Hapon, Ingles, Intsik, Portuges, Tagalog, Espanyol, Indonesian, Romanian
Mga Sponsor: Japan Federation of Bar Associations, Kanto Federation of Bar Associations, Tokyo Bar Association, Daiichi Tokyo Bar Association, Daii Tokyo Association

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.