Gawaing boluntaryo (Volunteer Activities) sa napinsalang lugar – 90

Ika-30 ng Marso, 2011, 14:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 90
(タガログ語)

Gawaing boluntaryo (Volunteer Activities) sa napinsalang lugar

Ang NGO “Peace Boat”(head office: Shinjuku, Tokyo) ay nagsisimulang magpadala ng mga volunteers sa napinsalang lugar. Ang mga gawain ng volunteers ay pagluluto; tulong sa Evcuation Center; paghahakot ng lupa, buhangin at labi(debris) ng nasirang gusali, at iba pa.
Ang mga kundisyon para magtrabaho bilang volunteers ay sumusunod:
(1) Kailangang magtrabho sa napinsalang lugar at least isang linggo (minimum).
(2) Lalaki o babae; 20 pataas ang edad.
(3) Kailangang sumali sa mga miting ng Peace Boat para sa pagpapaliwanag at patnubay bago pumunta sa lugar.
(4) Kailangang magdala ng sariling pamasahe, pagkain, damit, at tolda o sleeping-bag para matulog.
Puwedeng sumapi sa “Volunteer Insurance” sa Peace Boat (may bayad).
Para makapagtrabaho bilang volunteer sa napinsalang lugar, kailangan ding maintindihan ang salitang Japanese, malakas ang katawan, at sumunod sa mga utos (atas, tagubilin) ng lider.

【Para sa karagdagang impormasyon】
NGO “Peace Boat”
Tel.:03-3363-7967
Mail :kyuen@peaceboat.gr.jp
URL: http://www.peaceboat.org/info/news/2011/110321.html

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.