Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan – 91

Ika-31 ng Marso, 2011, 18:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No. 91

Tungkol sa muling pagpasok sa bansang Hapon (reentry) ng mga estudyanteng dayuhan

Nagpahayag ang Ministry of Justice na gagawin simple ang paraan para kunin ang Visa. Gagawin daw ito upang ang mga estudyanteng dayuhan ay makapasok uli sa Japan kahit umalis sila sa bansa nang walang reentry permit o permiso ng muling pagpasok at walang Certificate of Eligibility.
Karaniwan, kung lumabas kayo sa bansa nang reentry permit, kailangang kumuha uli ng bagong visa,at hindi kailangan ng isang buwan bago matatapos ang proseso. Ngayo’y matatapos ang proseso sa limang araw kung pinakamabilis.
Paraq sa mga detalye, pakitanong na lang sa Visa Section ng Consul Service Center, Ministry of Foreign Affairs (Telefone:03-5501-8431), o sa Embahada o Tanggapang Konsulado ng Japan sa inyong lugar.

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.