Về thủ tục tái nhập cảnh vào Nhật Bản đối với lưu học sinh người nước ngoài – 91

18:00 ngày 31 tháng 3 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
 Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 91

Về thủ tục tái nhập cảnh vào Nhật Bản đối với lưu học sinh người nước ngoài

Theo tuyên bố của Bộ Pháp Vụ, những lưu học sinh về nước khi chưa xin giấy phép tái nhập cảnh vào Nhật Bản vẫn có thể được nhập cảnh khi quay về bất kể họ có giấy chứng nhận tư cách sinh sống tại Nhật hay không, căn cứ theo quy định mới về đơn giản hóa thủ tục xin visa cư trú. Thông thường, khi một người nước ngoài ra khỏi Nhật Bản mà không có giấy phép tái nhập cảnh, khi quay trở lại họ cần phải xuất trình được giấy chứng nhận tư cách sinh sống tại Nhật mới, và thủ tục xin giấy này mất khoảng 1 tháng. Hiện nay, các giấy tờ này có thể xin được trong vòng ngắn nhất là 5 ngày. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ nhóm phụ trách thủ tục, trung tâm dịch vụ lãnh sự-Sở Ngoại Vụ (điện thoại: 03-5501-8431), hoặc Đại sứ quán, Lãnh sự quán Nhật Bản gần nhất.

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.