Para makatulog nang mabuti sa evacuation center – 92

Ika-1 ng Abril, 2011 17:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.92

Para makatulog nang mabuti sa evacuation center

May mga tao sigurong kulang ang tulog dahil sa katagalan ng pag-sstay sa evacuation center. Subukan ninyo ang mga susunod para makatulog kayo ng mabuti.

○Maarawan kayo at galawin ang katawan ninyo sa labas pag sa araw. Magiging mahirap matulog kung palagi kayo nasa loob ng building dahil humihina ang takbo ng dugo sa katawan.
○Kung matutulog kayo sa kama o Futon na nakalagay sa matigas na sahig, subukan ninyong humiga nang nakatagilid at yakapin ninyo ang kuston o unan kung mayroon. Mababawas ang bigat sa baiwang.
○Magagamit ninyo ang tissue bilang takip sa tainga, at ang tuwalya bilang eye-mask.

【Para sa karagdagang impormasyon】
 The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
 email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.