Bí quyết ngủ ngon tại nơi lánh nạn – 92

17 giờ, Ngày 1, Tháng 4, Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 92

Bí quyết ngủ ngon tại nơi lánh nạn

Sống ở nơi lánh nạn trong thời gian dài, nhiều người dễ bị mất ngủ. Xin giới thiệu một số bí quyết ngủ ngon tại nơi lánh nạn:
+ Ban ngày, các bạn nên đi ra ngoài dưới trởi nắng và hoặt động năng động. Đang ở trong nhà suốt ngày, sự lưu thông của máu dễ bị kém đi, hay gây mất ngủ.
+ Khi bạn trải chiếu trên sàn cứng như phòng thể dục, các bạn nên nầm nhìn ngang và ôm gói ngủ, để tránh bị đau eo lưng.
+ Có thể sử dụng được giấy ăn làm nút bịt lỗ tai, và khăn mặt làm mặt nạ cho mắt.

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.