Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp: “Trông nom trẻ con cùng với người xung quanh” – 93

17giờ, Ngày 1 Tháng 4, Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 93

Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp: “Trông nom trẻ con cùng với người xung quanh”

Cha mẹ có con lúc nào cũng căng thẳng và quá sức để bảo vệ con mình trong tình trạng khẩn cấp. Em bé khóc, hoặc trẻ con làm ồn là chuyện tự nhiên. Xin hãy trông nom trẻ con với tất cả mọi người xung quanh với nhau.
+ Xin đừng tự trách mình dù bạn dễ bị sốt rượt, vì ai cũng bị căng thẳng, sốt ruột trong tình trạng khẩn cấp.
+ Trẻ cón khổng thể tỏ ra lo sợ bẳng ngôn ngữ, nên dễ bực bội. Xin hãy bế cõng các cháu nhiều để cho họ thấy yên tâm.
+ Xin đừng cho các cháu xem tin TV thảm họa quá nhiều vì có khả năng làm họ quá sợ.
+ Trò chơi “bất trước động đất” của trẻ em là một trong những quá trình để vượt qua lo sợ, bất an thông qua trò chơi. Xin đừng trách mắng vì đó.

Bài này được Công ty cổ phần Benesse hợp tác.
URL: http://care.shimajiro.co.jp/

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.