Pag-aalaga ng bata kapag may emergency “Alagaaan natin ang lahat ng mga bata” – 93

Uno ng Abril,2011 17:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.93

Pag-aalaga ng bata kapag may emergency “Alagaaan natin ang lahat ng mga bata”

Laging kinakabahan at nagsisikap po talaga ang mga magulang sa napinsalang lugar dahil kailangan nilang mag-alaga ng mga kanilang anak. Natural lamang ang umiyak at mag-ingay ang mga bata sa ganitong situwasyon. Sana po maintindihan po natin sila.
○Natural po lamang laging maiinisin ang isang tao sa oras ng emergency dahil matindi ang stress. Kung sisisihiin ninyo ang sarili ,lalong lalala ang strees. Tangapin at huwag po sanang sisisihin ang sarili ninyo.
○Hindi pa kayang magpaliwanag ang maliit na bata ng kanilang damdamin, tulad ng takot o pag-alala. Kaya hindi nilang kayang ilabas ang kanilang damdamin. Bigyan natin sila ng attention at pagmamahal. Kapag nakita ninyo sila, tandaan na yakapin o kargahin sila upang mawawala ang kanilang pangangamba.
○Iwasang nating laging panoorin nila ang mga balita tungkol sa kalamidad, dahil lalo silang mag-alala at ma-istress.
○Maroon batang naglalaro ng “JISHINGOKKO”daw sa evacuation center at iba pang lugar. Ito ay pag-uulit ng kanilang karanasan o pagpapanggap na sila ay nililindol uli. Ito ay isang proseso na para makalimutan ang kanilang pagkatakot o pangangamba na naramdaman nila noong lindol. At sa pamamagitan ng ganitong laro, unting unting magiging malakas ang kanilang loob. Sana maintindihan natin po sila at huwag sanang tigilan sila kapag nakita na naglalaro ng ganito.

Sa tulong ng: Benesse corporation
URL: http://care.shimajiro.co.jp/

【Para sa karagdagang impromasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.