ภาษาต่างประเทศที่สามารถรับคำปรึกษาได้ทางโทรศัพท์ – 94

วันที่ 2 เมษายน 2011  เวลา 17:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 94

ภาษาต่างประเทศที่สามารถรับคำปรึกษาได้ทางโทรศัพท์

พื้นที่ประสบภัยพิบัติและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดใกล้เคียง สามารถรับคำปรึกษาทางโทรศัพท์เป็นภาษาต่างประเทศได้ จากสมาคมนานาชาติในแต่ละเขตจังหวัด ภาษาต่างประทศที่สามารถรับบริการได้จะกำหนดให้คำปรึกษาเฉพาะวันและเวลาแตกต่างกันออกไป วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

<สมาคมนานาชาติจังหวัดฟุคุชิมะ>
Fukushima International Association
http://www.worldvillage.org/index.php
หมายเลขโทรศัพท์: 024-524-1316, 024-524-1315
ภาษาอังกฤษ・ภาษาจีน: 9:00 – 16:00

<สมาคมนานาชาติจังหวัดมิยากิ>
Miyagi International Association
http://www.h5.dion.ne.jp/~mia/
เวลาที่ให้บริการ : 9:00 – 20:00
ภาษาจีน 080-1653-1725
ภาษาเกาหลี 080-1653-1726
ภาษาอังกฤษ 080-1653-1724
ภาษาโปรตุเกส 080-1653-1727
ภาษาตากาล็อค 090-7334-4098

<สมาคมนานาชาติจังหวัดยามากะตะ>
Association for International Relations in Yamagata
http://www2.jan.ne.jp/~airy/
หมายเลขโทรศัพท์: 023-646-8861
ภาษาอังกฤษ :อังคาร~เสาร์ 10:00 – 17:00
ภาษาเกาหลี :พฤหัส และ เสาร์ 10:00 – 14:00
ภาษาจีน :อังคาร และ ศุกร์ 10:00 – 14:00
ภาษาโปรตุเกส :พุธ และ ศุกร์ 10:00 – 14:00

<สมาคมนานาชาติจังหวัดอิบารากิ>
Ibaraki International Association
http://www.ia-ibaraki.or.jp/
หมายเลขโทรศัพท์: 029-244-3811
ภาษาอังกฤษ :จันทร์~ศุกร์ 8:30 – 17:00
ภาษาโปรตุเกส :จันทร์ 8:30 – 12:00
ภาษาจีน :จันทร์ 13:30 – 17:00, พุธ 8:30 – 17:00
ภาษาเกาหลี :อังคาร 8:30 – 17:00
ภาษาสเปน :อังคาร 8:30 – 17:00
ภาษาไทย :พุธ และ ศุกร์ 8:30 – 17:00
ภาษาตากาล็อค:พฤหัส 8:30 – 17:00
ภาษาอินโดนีเซีย : ศุกร์ 8:30 – 17:00

<สมาคมนานาชาติจังหวัดโทจิกิ>
Tochigi International Association
http://tia21.or.jp/dantai/dantai/087.html
หมายเลขโทรศัพท์ : 028-627-3399
ภาษาอังกฤษ・ภาษาโปรตุเกส・ภาษาสเปน : อังคาร~เสาร์ 9:00 – 16:00

<สมาคมนานาชาติไอสึวากามะสึ>
Aizu-Wakamatsu International Association
http://awia.jp/
หมายเลขโทรศัพท์ : 0242-27-3703
ภาษาอังกฤษ : อังคาร~อาทิตย์ 9:00 – 17:00 

<สมาคมนานาชาติอำเภออิวากิ>
Iwaki International Association
http://www.iia-fukushima.or.jp/
หมายเลขโทรศัพท์ : 0246-22-7415
ภาษาอังกฤษ ・จีน : จันทร์~ ศุกร์ 8:30 – 17:15

<ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติพหุภาษาเซนได>
Sendai Disaster Multilingual Support Center
http://www.sira.or.jp/saigai/
หมายเลขโทรศัพท์ : 022-265-2471, 022-224-1919
ภาษาอังกฤษ ・ภาษาจีน・ ภาษาเกาหลี : 9:00 – 19:00

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.