การดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน (การดูแลทางด้านจิตใจ) – 95

วันที่ 2 เมษายน 2011 เวลา 17:00 น.
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ฉบับแปล ฉบับที่ 95

การดูแลเด็กในภาวะฉุกเฉิน (การดูแลทางด้านจิตใจ)

เด็กบางคนมีความรู้สึกกังวลใจเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ กรุณาทำความเข้าใจร่วมกันและทำให้เด็กรู้สึกปลอดภัย

○อาจเป็นที่สังเกตุ เห็นเด็กแสดงอาการงอแง เช่น ดื้อ เอาแต่ใจตัวเอง ปัสสาวะเปื้อน ฯลฯ แบบกระทันหัน กรุณาอย่าดุด่า หรือละเลย ควรปฏิบัติกับเด็กอย่างอบอุ่นไม่ใจร้อน
○กอดเด็ก พูดกับเด็กด้วยคำที่อ่อนโยน หรือเล่นกับเด็ก จะทำให้ให้เด็กรู้สึกสบายใจ
○เด็กจะมีความรู้สึกว่าตนเองอาจมีประโยชน์ต่อคนอื่นและมองโลกในแง่ดี ให้เด็กให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมแต่ละโอกาส
○ด้วยความรู้สึกกังวลใจอาจทำให้เด็กถามเรื่องเดิมซ้ำหลายครั้ง กรุณาให้คำตอบที่ถูกต้องและเหมาะสมทุกครั้งเท่าที่จะทำได้

ในกรณีเด็กที่มีปัญหาเรื่องพัฒนาการ
○อย่าวิตกกังวลอยู่คนเดียวให้ปรึกษาเกี่ยวกับลักษณะอาการของเด็กกับบุคคลที่คุณสามารถไว้วางใจได้
○กรณีที่เด็กพูดคนเดียว หรือส่งเสียงแปลกออกมาในช่วงกลางวัน ลองพาเด็กไปตะโกนเสียงดังในสถานที่ที่ไม่รบกวนคนอื่น อาจจะทำให้เด็กสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างสถานที่ที่ส่งเสียงดังได้กับสถานที่ส่งเสียงไม่ได้
○พบว่าในบางครั้งเด็กไม่ยอมนอนในเวลากลางคืน แต่กลับส่งเสียง หรือเดินไปมา ให้พาเด็กไปเดินเล่นนิดหน่อยหรือรอดูซักระยะหนึ่ง อาจจะช่วยทำให้จิตใจสงบ
ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท : Benesse Corporation
URL: http://care.shimajiro.co.jp/

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.