Konsultasyon sa iba’t ibang wika – 94

Ika-2 ng Abril 2011, 17:00
Impormasyon ng kalamidad No. 94

Konsultasyon sa iba’t ibang wika

Sa mga International Associations (Kokusai Koryu Kyoukai) sa disaster area o malapit na prefecture, maaari po kayong kumunsulta sa telepono sa iba’t ibang wika. Ang iskedyul ng araw at oras ay depende sa wika. Maaaring magbago ang iskedyul na ito.

< Fukushima International Association >
http://www.worldvillage.org/index.php
Telepono:024-524-1316、024-524-1315
Ingles, Intsik:9:00~16:00 (9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon)

< Miyagi International Association >
http://www.h5.dion.ne.jp/~mia/
Oras:9:00~20:00 (9:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi)
Intsik 080-1653-1725
Koreano 080-1653-1726
Ingles 080-1653-1724
Portuges 080-1653ー1727
Tagalog 090-7334-4098

< Association for International Relations in Yamagata >
http://www2.jan.ne.jp/~airy/
Telepono:023-646-8861
Ingles:Martes~Sabado 10:00~17:00 (10:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon)
Koreano:Huwebes &Sabado 10:00~14:00 (10:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon)
Intsik:Martes &Biyernes 10:00~14:00 (10:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon)
Portuges:Miyerukules&Biyernes 10:00~14:00 (10:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon)

< Ibaraki International Association >
http://www.ia-ibaraki.or.jp/
Telepono:029-244-3811
Ingles:Lunes~Biyernes 8:30~17:00 (8:30 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon)
Portuges:Lunes 8:30~12:00 (8:30 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali)
Intsik:Lunes 13:30~17:00 (1:30 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon)
Miyerkules 8:30~17:00 (8:30 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon)
Koreano:Martes 8:30~17:00 (8:30 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon)
Espanyol:Martes 8:30~17:00 (8:30 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon)
Thai:Miyerkules&Biyernes 8:30~17:00 (8:30 ng umaga 5:00 ng hapon)
Tagalog:Huwebes 8:30~17:00 (8:30 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon)
Indonesiya:Biyernes 8:30~17:00 (8:30 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon)

< Tochigi International Association >
http://tia21.or.jp/dantai/dantai/087.html
Telepono:028-627-3399
Ingles・Portuges・Espanyol:Martes~Sabado 9:00~16:00
(9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon)

< Aizu-Wakamatsu International Association >
http://awia.jp/
Telepono:0242-27-3703
Ingles:Martes~Linggo 9:00~17:00 (9:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon)

< Iwaki International Association >
http://www.iia-fukushima.or.jp/
Telepono:0246-22-7415
Ingles・Intsik:Lunes~Biyernes 8:30~17:15 (8:30 ng umaga hanggang 5:15 ng hapon)

< Sendai Disaster Multilingual Support Center >
http://www.sira.or.jp/saigai/
Telepono:022-265-2471、022-224-1919
Ingles, Intsik, Koreano:9:00~19:00 (9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi)

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.