Paggawa ng napkin sa pamamagitan ng tela – 96

Ika-2 ng Abril, 2011 17:00
Impormasyon tungkol sa kalamidad No.96

Paggawa ng napkin sa pamamagitan ng tela

Ang napkin ay isa sa mga importanteng kinakailangan para sa mga kababaihan. Habang kulang pa ang mga gamit na kinakailangan sa pang-araw-araw na buhay, makakagawa kayo ng napkin nang madali sa pamamagitan ng telang madaling makakasipsip ng tubig tulad ng tuwalya, underwear na gawa sa bulak o damit na segundomano.

①Ihanda ang telang kasinlaki ng panyo (20〜25cm×20〜25cm).

②Itiklop nang dalawang tupi ang tela upang maging hugis na pahaba.

③Ilagay sa ibabaw ng underwear.

④Kapag walang tubig, baliktarin ninyo ang pagtitiklop ng tela para magamit uli ang malinis na tagiliran ng tela.

【Para sa karagdagng impormasyon】
The multilingual support center for the Tohoku Earthquake out at Pacific Ocean
email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.