Thông tin về dịch vụ tư vấn qua điện thoại bẳng tiếng nước ngoài – 94

17giờ, Ngày 2 Tháng 4 Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 94

Thông tin về dịch vụ tư vấn qua điện thoại bẳng tiếng nước ngoài

Xin giới thiệu các dịch vụ tư vấn điện thoại bẳng tiếng nước ngoài do các hiệp hội giao lưu quốc tế tại khư vực thảm họa và các tỉnh xung quanh. Tùy từng ngôn ngữ, ngày giờ làm việc khác nhau. Ngày giờ làm việc có khả năng thay đổi sau này.

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Fukushima
(Fukushima International Association)
http://www.worldvillage.org/index.php
Số điện thoại:024-524-1316, 024-524-1315
Ngôn ngữ dịch vụ: tiếng Anh / Trung 9:00 – 16:00

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Miyagi
(Miyagi International Association)
http://www.h5.dion.ne.jp/~mia/
Thời gian làm việc : 9:00 – 20:00
Số điện thoại Tiếng Trung 080-1653-1725
Tiếng Hàn 080-1653-1726
Tiếng Anh 080-1653-1724
Tiếng Bồ Đào Nha 080-1653-1727
Tiếng Philipino 090-7334-4098

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Yamagata
(Association for International Relations in Yamagata)
http://www2.jan.ne.jp/~airy/
Số điện thoại: 023-646-8861
Tiếng Anh: Thứ 2 – thứ 7, 10:00 – 17:00
Tiếng Hàn: Thứ 5 và thứ 7, 10:00 – 14:00
Tiếng Trung: Thứ 3 và thứ 6, 10:00 – 14:00
Tiếng Bồ Đào Nha:Thứ 4 và thứ 6, 10:00 – 14:00

Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Ibaraki
(Ibaraki International Association)
http://www.ia-ibaraki.or.jp/
Số điện thoại: 029-244-3811
Tiếng Anh: Thứ 2 – thứ 6, 8:30 – 17:00
Tiếng Bồ Đào Nha: Thứ 2, 8:30 – 12:00
Tiếng Trung: Thứ 2, 13:30 – 17:00, Thứ 4, 8:30 – 17:00
Tiếng Hàn: Thứ 3, 8:30-17:00
Tiếng Tây Ban Nha: Thứ 3, 8:30-17:00
Tiếng Thái:Thứ 4 và thứ 6, 8:30-17:00
Tiếng Philipino:Thứ 5, 8:30-17:00
Tiếng Inđonêxia:Thứ 6, 8:30-17:00

Hiệp hội hợp tác quốc tế tỉnh Tochigi
(Tochigi International Association)
http://tia21.or.jp/dantai/dantai/087.html
Số điện thoại : 028-627-3399
Tiếng Anh / Bồ Đào Nha / Tây Ban Nha: Thứ 3 – thứ 7, 9:00-16:00

Hiệp hội hợp tác quốc tế vừng Aidu Wakamatsu
(Aizu-Wakamatsu International Association)
http://awia.jp/
Số điện thoại:0242-27-3703
Tiếng Anh: Thứ 3 – Chủ nhật, 9:00-17:00

Hiệp hội hợp tác quốc tế thành phố Iwaki
(Iwaki International Association)
http://www.iia-fukushima.or.jp/
Số điện thoại: 0246-22-7415
Tiếng Anh/ Trung: Từ thứ 2 – thứ 6, 8:30-17:15

Trung tâm hỡ trợ thảm họa đa ngôn ngữ thành phố Senđai
(Sendai Disaster Multilingual Support Center)
http://www.sira.or.jp/saigai/
Số điện thoại : 022-265-2471、022-224-1919
Tiếng Anh / Trung / Hàn:9:00-19:00

<Địa chỉ lien lạc về bài này>
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.