Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp “chăm sóc tâm hồn trẻ thơ” – 95

Ngày 2, Tháng 4, Năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ Cuộc động đất tại Thái bình dương vùng Đông Bắc(Tohoku)
Thông tin về thiên tai – Bản dịch của Thông tin số 95

Nuôi con trong tình trạng khẩn cấp “chăm sóc tâm hồn trẻ thơ”

Trẻ con cũng giống như người lớn là cũng cảm thấy bất an.Vì vậy xin hãy hiểu tâm trạng và làm cho trẻ thấy an tâm.
○ Đôi khi ta cũng có thể nhìn thấy trẻ con bỗng nhiên nhỏng nhẻo, ích kỉ, đái dầm,v.v….không nên nóng vội la rầy hay bỏ mặc trẻ mà hãy đáp lạị bằng tình cảm nồng ấm.
○ Với việc bồng ẵm trẻ, nói chuyện dịu dàng và chơi cùng với trẻ cũng làm cho trẻ cảm thấy an tâm.
○ Cảm giác làm gì có ích cho ai là tâm trạng hướng về phía trước. Nên nhờ trẻ giúp trong phạm vi mà trẻ có thể làm thì rất tốt.
○ Vì là bất an nên có thể hỏi một câu hỏi giống nhau nhiều lần.Trong phạm vi có thể xin hãy trả lời đâu ra đấy cho mỗi lần như thế.
Trường hợp những trẻ bị tàn tật
○ Đừng có phiền não một mình mà hãy tư vấn với người đáng tin cậy về đặc tính của trẻ.
○ Trường hợp tự nói 1 mình hay bất ngờ la lớn tiếng thì hãy thử cho trẻ la lớn tiếng vào ban ngày ở nơi mà dù có la lớn tiếng cũng không làm phiền đến ai.
○ Đôi khi cũng có thể thấy hành động ban đêm không ngủ , việc bất ngờ la lớn tiếng hay việc đi lòng vòng không mục đích,v.v….Nếu đi tản bộ một chút hay bảo vệ trấn an một hồi lâu thì mới bình tỉnh trở lại dễ dàng hơn.
Bài này được Công ty cổ phần Benesse hợp tác.
URL: http://care.shimajiro.co.jp/

【Địa chỉ liên lạc】
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại vùng Đông Bắc (Tohoku) Thái bình dương
Địa chỉ Email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.