การปล่อยกู้เงินทุนสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ – 97

วันที่ 3 เมษายน 2011
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 97

การปล่อยกู้เงินทุนสวัสดิการเพื่อการดำรงชีพ

ครอบครัวผู้ประสบภัยพิบัติสามารถขอรับเงินกู้ไว้เป็นเงินทุนเพื่อการดำรงชีพได้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 เยน (กรณีมีผู้เสียชีวิตหรือผู้ป่วยที่ต้องดูแล จะได้รับเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 เยน)
○ระยะผ่อนผันการชำระ: ไม่ต้องจ่ายคืนภายใน 1 ปี
○กำหนดการคืนเงิน: ภายใน 2 ปี
○ดอกเบี้ยเงินกู้: ไม่มีดอกเบี้ย
○ผู้ค้ำประกัน: ไม่ต้อง
○สถานที่ติดต่อสอบถาม: สภาสวัสดิการสังคมของแต่ละหมู่บ้าน ตำบล เมือง

※สภาสวัสดิการสังคมจังหวัดอิวะเตะ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอังคารที่ 22 มีนาคม
※สภาสวัสดิการสังคมจังหวัดมิยางิ เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม
※สภาสวัสดิการสังคมจังหวัดฟุคุชิมะ มีแผนเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 เมษายน

สามารถยื่นแสดงความจำนงค์ได้ที่สภาสวัสดิการสังคมประจำจังหวัดซึ่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อีก 30 จังหวัด เช่น จังหวัดไซตามะ กรุงโตเกียว ฮอกไกโด จังหวัดอาโอโมริ จังหวัดโทะจิงิ จังหวัดนางาโนะ จังหวัดจิบะ
ผู้ประสงค์จะขอกู้เงิน ลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้าน ตำบล เมืองใกล้ ๆ หรือผู้รับผิดชอบของศูนย์อพยพก่อน

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.