เรื่อง การถอนเงินสดนอกเหนือจากธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ – 98

วันที่ 3 เมษายน 2011
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 98

เรื่อง การถอนเงินสดนอกเหนือจากธนาคารที่เปิดบัญชีไว้

ได้เปิดบริการให้ผู้หลบภัยจากท้องที่ประสบภัยพิบัติสามารถถอนเงินฝากในพื้นที่หลบภัยแล้ว หากมีสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ตราประทับ และบัตรประจำตัว (เช่น ใบอนุญาตขับขี่) จะสามารถถอนเงินฝากในบัญชีสูงสุดไม่เกินวันละ 100,000 เยน ผ่านเคาน์เตอร์ของสถาบันการเงินอื่นนอกเหนือธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ กรณีไม่มีบัตรประจำตัว แต่สามารถตรวจสอบว่าเป็นเจ้าของบัญชีจริง ก็สามารถถอนเงินจากบัญชีเงินฝากได้
ติดต่อสอบถามรายละเอียดกับธนาคารที่เปิดบัญชีไว้ตามข้างล่างนี้
เปิดบริการตั้งแต่วันพุธที่ 6 หรือวันศุกร์ที่ 8 เมษายน
●ธนาคารที่เปิดบัญชี (ธนาคารที่ผู้ประสบภัยพิบัติมีบัญชีเงินฝากอยู่)
ธนาคารคิรายากะ ธนาคาคิตะนิฮง ธนาคารเซนได ธนาคารฟุคุชิมะ ธนาคารไดโต
●ธนาคารที่เปิดให้บริการ (ธนาคารที่ผู้ประสบภัยพิบัติสามารถยื่นเรื่องขอถอนเงินฝาก)
 【เปิดให้บริการตั้งแต่วันพุธที่ 6 เมษายน】
 ธนาคารโฮคุโย(ฮอกไกโด) ธนาคารโตวะ(จังหวัดกุมมะ) ธนาคารโทจิงิ(จังหวัดโทจิงิ) ธนาคารเคโย(จังหวัดชิบะ) ธนาคารฮิงาชินิฮง(กรุงโตเกียว)และอื่นๆ รวม 37 แห่ง
 【เปิดให้บริการตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 เมษายน】
 ธนาคารมิซูโฮะ ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิยูเอฟเจ ธนาคารมิตซุยซูมิโตโม ธนาคารริโซนะ ธนาคารอิออน และอื่นๆ รวม 65 แห่ง

คาดว่ารายชื่อธนาคารที่เปิดบัญชีและธนาคารที่เปิดให้บริการจะมีเพิ่มขึ้นในภายหลัง สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมทางโฮมเพจของสมาคมธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นได้ที่ http://www.zenginkyo.or.jp/
ผู้ประสงค์จะถอนเงินฝากลองปรึกษาเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่ใกล้ ๆ หรือสอบถามผู้รับผิดชอบดูแลสถานหลบภัยนั้น ๆ
ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.