ไปรษณีย์พื้นที่ประสบภัยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ – 99

วันที่ 4 เมษายน 2011
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 99

ไปรษณีย์พื้นที่ประสบภัยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ

เนื่องจากผู้ประสบภัยพิบัติไม่มีสแตมป์ ไปรษณียบัตรจึงไม่สามารถส่งจดหมายได้ ดังนั้นทางไปรษณีย์ญี่ปุ่นจึงจัดให้มีการส่งไปรษณีย์จากพื้นที่ประสบภัยพิบัติในนาม “ไปรษณีย์พื้นที่ประสบภัย” 「災害用(さいがいよう)郵便(ゆうびん)」(ไซไงโยยูบิง) โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ จนถึงกลางเดือนเมษายน (เฉพาะไปรษณีย์ภายในประเทศ) นอกจากนั้น จะมีการแจกไปรษณียบัตรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจำนวน 5 ใบต่อหนึ่งครอบครัว สำหรับครับครัวที่พักอยู่ในสถานที่หลบภัยในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
ไปรษณียบัตร จดหมาย หรือพวกจดหมายด่วนนั้นส่งฟรี แต่สำหรับจดหมายลงทะเบียนหรือพัสดุจะต้องเสียค่าบริการ นอกจากที่อยู่ของผู้ส่ง (ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ) และชื่อ กรุณาเขียนตัวคันจิว่า「災害用(さいがいよう)郵便(ゆうびん)」(ไปรษณีย์พื้นที่ผู้ประสบภัย) สำหรับผู้ที่เขียนไม่ได้กรุณาขอให้ผู้อื่นช่วยเขียนให้
ที่จังหวัดอิวาเตะ จังหวัดมิยางิ จังหวัดฟุคุชิมา นอกจากที่ทำการไปรษณีย์ในพื้นที่ประสบภัย ยังสามารถส่งได้ที่กล่องรับไปรษณีย์ในสถานที่หลบภัยหรือส่งให้กับพนักงานไปรษณีย์ด้วยมือก็ได้ (จนถึงวันที่ 15 เมษายน)
ที่จังหวัดอิบารากิ จังหวัดชิบะส่งได้เฉพาะที่ช่องบริการ “ยูยูมาโดงุจิ” ณ ที่ทำการไปรษณีย์เท่านั้น (ถึงวันที่ 18 เมษายน)

สอบถามรายละเอียดได้ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่พักของท่าน
สอบถามรายละเอียดเป็นภาษาญี่ปุ่นที่หมายเลข : 0120-23-28-86
(โทรจากมือถือ) สอบถามที่หมายเลข : 0570-046-666
สอบถามรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษที่หมายเลข : 0570-046-111

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.