การบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ – 100

วันที่ 4 เมษายน 2011
ข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติจากศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นฉบับแปล ฉบับที่ 100

การบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือ

มีการรวบรวมเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยพิบัติ 「義援(ぎえん)金(きん)(กิเอนคิง)」ในหลายๆแห่ง เช่น ที่ทำการอำเภอและที่ทำการเขต มีการติดตั้งกล่องบริจาค「義援(ぎえん)金箱(きんばこ)(กิเอนคิงบาโกะ) 」、「募金箱(ぼきんばこ) (โบคิงบาโกะ)」ไว้ นอกจากนี้ ยังสามารถบริจาคโดยการโอนเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์และธนาคารอีกด้วย การบริจาคเงินเพื่อการช่วยเหลือเป็นไปตามเจตนาของแต่ละบุคคล ไม่มีการแจ้งขอรับบริจาคโดยผ่านทางโทรศัพท์แต่อย่างใด โปรดระมัดระวังการถูกหลอกลวง และกรุณาบริจาคกับกลุ่มคณะหรือองค์กรที่เชื่อถือได้ จำนวนเงินบริจาคแล้วแต่ตามความประสงค์ของท่าน

日本(にほん)赤十字社(せきじゅうじしゃ)東日本(ひがしにほん)大震災(だいしんさい)義援(ぎえん)金(きん)送金先(そうきんさき)
(ร่วมบริจาคได้ที่) นิฮอนเซกิจูจิชะฮิงาชินิฮอนไดชินไซกิเอนคิง
● กรณีโอนเงินผ่านที่ทำการไปรษณีย์・ゆうちょ銀行(ぎんこう)(ยูโจกิงโค)
หมายเลขบัญชี 00140-8-507
ชื่อบัญชี    日本(にほん)赤十字社(せきじゅうじしゃ) 東北(とうほく)関東(かんとう)大震災(だいしんさい)義援(ぎえん)金(きん)
(นิฮอนเซกิจูจิชะฮิงาชินิฮอนไดชินไซกิเอนคิง)
● กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร
※三井(みつい)住友(すみとも)銀行(ぎんこう):銀座(ぎんざ)支店(してん) 
มิตซุยสุมิโตโมคิงโก :สาขา กินซา (ประเภทบัญชีทั่วไป) หมายเลขบัญชี 8047670

※三菱(みつびし)東京(とうきょう)UFJ銀行(ぎんこう):東京(とうきょう)公務部(こうむぶ) 
มิตซูบิชิโตเกียวยูเอฟเจคิงโก :สาขา โตเกียวโคมุบุ (ประเภทบัญชีทั่วไป) หมายเลขบัญชี 0028706
  ชื่อบัญชี : นิฮอนเซกิจูจิชะ 日本(にほん)赤十字社(せきじゅうじしゃ)(ニホンセキジュウジシャ)

※ゆうちょ銀行(ぎんこう):〇一九店(てん)(ゼロイチキュウ店(てん)) 
ยูโจกิงโค :สาขา 019 (เซโลอิจิคิว) หมายเลขบัญชี 0000507
  รหัสสถาบันการเงิน 9900 หมายเลขสาขา 019

เว็บไซด์ นิฮอนเซกิจูจิชะฮิงาชินิฮอนไดชินไซกิเอนคิง (ภาษาอังกฤษ)
http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/Vcms4_00002070.html

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์สนับสนุนข้อมูลพหุภาษาเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในคาบสมุทรแปซิฟิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น
อีเมล: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to ภาษาไทย.