Pagwithdraw ng pera sa bangko kung saan wala kayong deposit – 98

Ika-3 ng Abril, 2011
Tungkol sa Kalamaidad No.98

Pagwithdraw ng pera sa bangko kung saan wala kayong deposit

Magsisimula ang pagbibigay serbisyo ng madaling paraan ng pagwithdraw ng pera sa mga lugar kung saan nag-evacuate ang mga biktima ng kalamidad. Kung may bankbook o Inkan(personal seal) o iba pang papeles(tulad ng driver’s license) na nagpapatunay ng inyong identity, maaring mag-withdraw ng pera sa banko na kaiba sa inyong banko. Pero ang pinakamataas na halaga na maaring mai-withdraw sa isang araw ay hanggang 100,000yen lamang. Kahit walang papeles na nagpapatunay ng identity, kung alam ng banko na ikaw ang may-ari ng bank account, maari pa ring mag-withdraw.
Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan muna sa inyong banko kung saan mayroon kayong deposit.
Magsisimula ang serbisio na ito mula sa Abril 6 (Miyerkules) Abril 8(Biernes)

●Kung may deposit ang mga evacuees sa mga sumusunod na banko, maaring mag-withdraw sa banko na nakasulat sa ibaba.
Kiyayaka Bank, Kitanihon Bank, Sendai Bank, Fukushima Bank, Daito Bank
●Ang mga banko kung saan maaring mag-withdraw ng pera kahit hindi ang banko na may deposit:
 【Mula sa Abril 6(Miyerkules)】
 37 na banko kasama ng Hokuyo Bank(Hokkaido)、Towa Bank(Gunma)、Tochigi Bank(Tochigi)、Keiyo Bank(Chiba)、Higashinihon Bank(Tokyo)
 【Mula sa Abril 8(Biernes)】
 65 na banko kasama ng Mizuho Bank、Mitubishi Tokyo UFJ Bank、Mitsui Sumitomo Bank, Risona Bank, Aeon Bank

Ang mga banko na magbibigay ng ganitong serbisyo ay dadagdagan pa. Mag-confirm ng bagong impormasyon sa website ng Japan Bank Association.

http://www.zenginkyo.or.jp/

Kung gustong mag-withdraw ng pera sa pamamagitan ng serbisyong ito, magkonsulta o magtanong muna sa staff ng municipalidad o sa nakatalagang opisyal ng evacuation

【Para sa karagdagang impormasyon】
The multilingual support center for the Touhoku Earthquake out at Pacific Ocean
email:tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tagalog.