Dịch vụ bưu điện, viễn thông miễn phí cho người bị nạn trong động đất – 99

Ngày 4 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 99

Dịch vụ bưu điện, viễn thông miễn phí cho người bị nạn trong động đất

Với mục đích hỗ trợ những người bị nạn trong động đất mà không thể gửi thư từ liên lạc ra bên ngoài do không có tem hoặc bưu thiếp, Bưu chính viễn thông Nhật Bản áp dụng chính sách miễn cước phí gửi cho thư từ, bưu phẩm gửi ra từ vùng bị hại từ nay đến giữa tháng 4 (Chỉ áp dụng với địa chỉ gửi nội địa). Ngoài ra, tại các trung tâm lánh nạn ở từng vùng bị hại, chính sách mỗi gia đình được phát 5 bưu thiếp miễn phí cũng được áp dụng.
Đối tượng áp dụng chính sách miễn cước phí gửi này gồm Gửi bưu thiếp, Gửi thư đảm bảo và Gửi chuyển phát nhanh. Gửi thư lưu và gửi gói hàng hóa vẫn mất cước phí. Khi gửi, ngoài tên và địa chỉ của người gửi bưu phẩm (địa chỉ tại vùng bị nạn), dòng chữ 「災害用(さいがいよう)郵便(ゆうびん)」(Dịch vụ bưu điện cho người ở vùng bị hại) cũng cần được viết rõ ràng trên phong bì. Những người không viết được dòng chữ 「災害用(さいがいよう)郵便(ゆうびん)」hãy nhờ người khác viết giùm mình.
Ngoài trung tâm bưu điện đặt tại vùng bị nạn ở tỉnh Iwate, Miyagi và Fukushima, thư từ bưu phẩm còn có thể được nhận thông qua các hòm nhận bưu phẩm đặt ở từng trung tâm lánh nạn hoặc giao tận tay cho nhân viên bưu điện tại trung tâm lánh nạn gần nhất (Từ nay đến 15 tháng 4)
Tại 2 tỉnh Ibaraki và Chiba, thư và bưu phẩm được nhận tại trung tâm bưu điện ở bưu điện vùng bị nạn (Từ nay đến 18 tháng 4).
Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy liên hệ với bưu điện gần nhất
Hỏi đáp bằng tiếng Nhật: 0120-23-28-86
Số hỏi đáp khách hàng (gọi từ di động): 0570-046-666
Hỏi đáp bằng tiếng Anh: 0570-046-111

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.