Về việc ủng hộ tiền cho vùng bị nạn trong động đất – 100

Ngày 4 tháng 4 năm 2011
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ
Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku) – Bản tin dịch số 100

Về việc ủng hộ tiền cho vùng bị nạn trong động đất

Hiện nay, các hoạt động quyên góp tiền hỗ trợ đang được thực hiện để giúp đỡ cho những người bị thiệt hại trong vụ thiên tai vừa xảy ra. Tại rất nhiều ủy ban nhân dân quận huyện, khu vực, những “Thùng quyên góp tiền”, “Thùng tiền hỗ trợ” đã được bố trí. Ngoài ra, tại các bưu điện và ngân hàng, mọi người dân cũng có thể chuyển khoản những khoản tiền hỗ trợ của mình vào tài khoản của tổ chức đứng ra thu thập tiền hỗ trợ. Đóng góp tiền bạc xuất phát từ ý chí và nguyện vọng của cá nhân, vì vậy việc thuyết phục, mời chào đóng góp tiền ủng hộ qua điện thoại là hoàn toàn không có. Mọi người hãy nâng cao cảnh giác với những kẻ đục nước béo cò, tận dụng cơ hội này để lừa đảo tiền bạc, đồng thời chỉ lựa chọn những tổ chức uy tín để đóng góp tiền. Số lượng tiền đóng góp là tùy tâm mỗi người.

Địa chỉ nhận tiền hỗ trợ cho nạn nhân vụ động đất tại Thái Bình Dương vùng Đông Bắc của Hội chữ thập đỏ Nhật Bản như sau

Chuyển khoản từ bưu điện, ngân hàng Yucho
Số tài khoản: 00140-8-507
Tên chủ tài khoản: Hội chữ thập đỏ Nhật Bản (ニホンセキジュウジシャ) – Quỹ hỗ trợ nạn nhân vụ động đất tại Đông Bắc(トウホクカントウダイシンサイギエンキン)

Chuyển khoản từ ngân hàng
※Ngân hang Mitsui Sumitomo, Chi nhánh Ginza, Loại tài khoản tiết kiệm thông dụng, Số tài khoản 8047670
※Ngân hang Mitsubishi Tokyo UFJ, Tokyo Koumubu, Loại tài khoản tiết kiệm thông dụng, Số tài khoản 0028706
Tên chủ tài khoản: Hội chữ thập đỏ Nhật Bản (ニホンセキジュウジシャ)
※Ngân hàng Yucho, Chi nhánh 019 (ゼロイチキュウ), Loại tài khoản tiết kiệm Touza, Số tài khoản 0000507
Mã ngân hàng 9900
Mã chi nhánh 019

Mọi thắc mắc xin liên hệ Website của Hội chữ thập đỏ Nhật Bản (trang tiếng Anh)
http://www.jrc.or.jp/english/relief/l4/Vcms4_00002070.html

(Địa chỉ liên lạc)
Trung tâm hỗ trợ đa ngôn ngữ – Cuộc động đất tại Thái Bình Dương vùng đông bắc (Tohoku)
Địa chỉ Email: tabumane110311@yahoo.co.jp

Back to Home | Back to Tiếng Việt.